top of page
15.png
16.png

Hållbarhet

Från att vi grundade SportAll till idag har hållbart företagande varit vår viktigaste ståndpunkt. Att vårt företag ska bidra till både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet har alltid varit en självklarhet.

 

Social Hållbarhet


Syftet med vår verksamhet är att skapa möjligheten för alla barn och ungdomar att kunna delta i föreningsidrotten. Det som motiverar oss är viljan att bidra till samhällets sociala hållbarhet. Enligt FN:s globala hållbarhets mål beskrivs social hållbarhet som ett samhälle där alla människor är jämställda, jämlika och lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. I majoriteten av fallen krävs en viss klädsel för att få delta i föreningsidrotter. Alla människor delar inte samma förutsättningar. En begränsad ekonomisk situation anser SportAll inte ska vara en anledning till att barn och ungdomar inte ska få kunna ta del av föreningsidrotten. Med ett brett utbud av föreningskläder till markant nedsatta priser kan fler barn och ungdomar följa sina drömmar och utöva sina intressen. Antalet barn och ungdomar som får möjligheten att leva gott med en god hälsa, tack vare lyckan och motionen som idrott medför, blir då större. På så vis bidrar SportAll UF till social hållbarhet.

 

Ekologisk Hållbarhet


Det var en självklarhet för alla i organisationen att miljön var en aspekt vi ville fokusera på. SportAll är en tjänst som förbättrar och bidrar till miljön samt skapar ett nytt sätt för fler människor att göra detsamma. I dagens samhälle är miljö en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till med tanke på de klimatförändringar och miljökriser vi står inför. Det är upp till var och en utav oss, såväl individ som företag, att agera och handla med eftertänksamhet för att till största möjliga grad värna om miljön. SportAll är en tjänst som varken bidrar till överexploatering, nyproduktion eller långa transporter av produkter eller material i och med att alla våra produkter är återanvända. Vi säljer föreningskläder som får ett nytt liv i en ny ägares händer. SportAll tar på så sätt ansvar för miljön genom att göra ett så litet miljöavtryck som möjligt medan vi samtidigt skapar möjligheten för en ny målgrupp av människor att enkelt handla miljövänligt. Secondhand marknaden har spridit sig som ringar på vatten och är idag ett mycket omtalat och omtyckt koncept. Det finns däremot idag ett hål i Secondhand-marknaden när det kommer till föreningskläder och den efterfrågan bemöter vi i SportAll.

 

Ekonomisk Hållbarhet


Det tillkommer tillräckligt många dyra kostnader för att delta i föreningsidrotten. Träningskläder ska inte behöva vara en av dem. SportAll vill minska kostnaderna som tillkommer för barn och ungdomar som vill idrotta. Ekonomi ska inte vara en begränsande faktor. Detta gör vi genom att erbjuda ett alternativt sätt att köpa de föreningskläder som förningarna kräver att varje medlem införskaffar. Genom att sälja föreningskläder med markant nedsatta priser bidrar SportAll till en ekonomisk hållbarhet. Lägre priser leder till en bredare kundgrupp. Den bredare kundgruppen är inte bara gynnsam för SportAll utan även för föreningarna själva. När vi skapar möjligheten för fler människor att kunna köpa föreningskläder bidrar det positivt till föreningarna som på så vis kan få fler medlemmar. SportAll är därmed ett företag som inte enbart gynnar konsumenternas ekonomi utan även föreningslivets ekonomi.

bottom of page