top of page

Vision

"Vår vision och största motivation är att inkludera och ge alla möjligheten att delta i föreningslivet. Vi säljer föreningskläder som förtjänar en chans till revansch. Vår tjänst vänder sig till de föräldrar och föreningar som tillsammans med oss vill göra föreningsidrotten till en plats för alla."

Bakgrund

SportAll grundades av fyra unga tjejer som brinner för föreningsidrott. För alla oss fyra har föreningsidrotten varit en oerhört viktig del av vår uppväxt. Vi har haft möjligheten att ta del av den lycka och gemenskap som föreningslivet medför. Det är just den lyckan och gemenskapen som väckte vår idé om SportAll.

Höga medlemsavgifter och cup- eller lägerkostnader är bara en bråkdel av de utgifter som föreningsidrotten medför. Utöver det förväntas medlemmar betala orimligt höga kostnader för utrustning och föreningskläder. Problematiken blir därmed tydlig, föreningsidrotten är långt ifrån anpassad för alla.

Enligt Artikel 31 i FN:s Barnkonvention har alla barn rätt till lek och fritid. Den glädje och gemenskap som föreningsidrotten medför ska vara en rättighet för alla barn och unga. Men verkligheten ser annorlunda ut. Ekonomiska förutsättningar förhindrar många barns möjlighet att delta och går därmed emot FN:s Barnkonvention. Genom att reducera en utav de högsta utgifterna, föreningskläderna, öppnar SportAll möjligheten för fler barn och unga att ta del av deras rättighet. Rätt till lek och fritid.

SportAll säljer föreningskläder som förtjänar en chans till revansch. Vår största motivation är att kunna dela den lycka som föreningsidrotten givit oss. Genom att ta vara på alla de urvuxna föreningskläder som går till spillo och sälja för ett betydligt mer inkluderande pris ser vi en möjlighet att uppnå detta.

bottom of page